آرشیو
 هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 11 تهران برگزار شد
هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه 11 تهران برگزار شد هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطفه11شهر تهران با حضور دکتر حافظی ریس جامعه...
 دفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران افتتاح شد
با حضور رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور انجام شد؛ دفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران افتتاح شددفتر نمایندگی خیرین مدرسه ساز اداره آمورش و پرورش استثنایی شهر تهران با حضور رئیس جامعه خی...
کار خیر یعنی ما باید بکاریم تا دیگران استفاده کنند
گفت و گو با پسر مرحوم عدل پرور از خیرین تهرانی؛ کار خیر یعنی ما باید بکاریم تا دیگران استفاده کنند مرحوم «احمد عدل‌پرور» متولد سال 1310 در تهران است . او در 15 شهریور 1384 به رحمت خدا رفت...
تعهد استانداردسازی 100 کلاس درس در مناطق محروم کشور
بانوی خیر مدرسه ساز گیتی نژاد به کمپین همه برپا پیوست؛تعهد استانداردسازی 100 کلاس درس در مناطق محروم کشوربانوی نیک اندیش زهرا گیتی نژاد با عضویت در کمپین همه برپا تعهد استانداردسازی سیستم گرمایشی...