۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير - 7/15/2020 12:35:48 PM / تهران - 11:35 صبح
دوره نهم
 معرفی اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم

معرفی اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران در دوره نهم در تاریخ 96/5/7 به شرح زیر انتخاب شدند: ادامه خبر >>>

خبرنامه