درخشش منطقه 6 تهران در دهه تکریم خیرین مدرسه ساز/ اهدای تندیس ویژه جشنواره نکوداشت به خیرین منطقه


دبیر جشنواره نکوداشت خیرین مدرسه ساز معتقد است که منطقه 6 استان تهران در برگزاری مراسم نکوداشت تقدیر از خیرین عملکرد مثبتی داشته است.مسئول مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی منطقه 6 در گفت و گو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز استان تهران گفت: جشنواره های تکریم خیرین مدرسه ساز در حال حاضر در تمام مدارس چهاردهگانه خیرساز منطقه 6 برگزار شده است.
حسین گراوند همچنین تصریح کرد: برنامه های مربوط به برگزاری جشنواره مطابق با زمانبدی ای که در شیوه نامه ای که از طرف مجمع ارسال شده بود برگزار گردیده و همچنین توانستیم برنامه های منسجم و در خور نیکوکاران ارجمند در این منطقه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نوزدهمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز به بهترین شکل ممکن برگزار شده است توضیح داد: به نظر می رسد منطقه 6 در این جشنواره عمل کرد مثبت تری نسبت به سایر مناطق داشته و کمتر منطقه ای توانسته با این نظم و هماهنگی حضور یابد.
دبیر جشنواره نکوداشت خیرین مدرسه ساز اذعان داشت: یکی از بهترین این برنامه ها مراسم تکریمی بود که مدرسه عباس پارسی در خانه معلم برگزار کرد، این مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی است و در این جلسه رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به همراه رییس آموزش و پرورش منطقه 6 حضور داشتند.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مراسم هایی که بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفت مربوط به مدرسه نوشیروان بود که خیری زردشتی آن را ساخته و این نکوداشت با حضور نماینده زردشتیان برگزار شد.
گراوند در ادامه گفت: خوشبختانه در مدارس خیر ساز این منطقه جشنواره تکریم از خیرین به همراه بخش های دیگری بود چنان که بسیاری از نیکوکارانی که در مسائل مربوط به آموزش و پرورش فعالیت داشتند نیز مورد تقدیر و تکریم قرار گرفتند.
وی در پایان تصریح کرد: یکی از اقدامات جالبی که در این دوره جشنواره انجام شد، این  بود که پیش از آغاز دهه نکوداشت از طرف آموزش و پرورش منطقه تندیس هایی طراحی شد که به این وسیله همه نیکوکاران مدرسه ساز که در منطقه 6 فعالیت می کنند نشانی متمایز داشته باشند.
 

فاطمه نبی پورمنتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۱ اسفند
کدخبر:1439منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ يازدهم اسفندلینک خبر: http://www.www.khayerinemadresesaz.ir/Pages/News-1439.aspx