مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۶ تهران عنوان کرد: کار خیر را باید از طریق آموزش و پرورش نهادینه کنیم


با توجه به اهمیت مدرسه سازی و کار خیر در جامعه، آموزش و پرورش با ابزار های آموزشی ای که در اختیار دارد می تواند نقش موثری در فرهنگ سازی این امر ایفا کند.


مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۶ تهران در گفتگو با خبرنگار مجمع خیرین مدرسه سازشهر تهرانتهران گفت: طی سال های اخیر ساخت و نوسازی مدارس توسط خیرین رونق قابل توجهی داشته که این امر نشان می دهد جامعه از نظر فرهنگی رشد کرده است.
علیرضا علی اکبر در این خصوص تصریح کرد: اهمیت این امر در توسعه ی نظام آموزش و پرورش غیرقابل انکار می باشد و باید با بهره گیری از برنامه های مناسب ارزش آن را به مردم و دانش آموزان معرفی کنیم.
وی با اشاره به نقش اداره آموزش و پرورش در تشویق خیرین، اظهار داشت: لازم است این نهاد با بکارگیری از سیاست های تشویقی و تنبیهی در مدارس خیرساز، دانش آموزان مسئولیت پذیرتری نسبت به حفظ و نگهداری این مدرسه ها تربیت کند.
علی اکبر اظهار داشت: متاسفانه بی توجهی ما به نقش دانش آموزان در جلوگیری از تخریب و فرسودگی بناها موجب شده که هرساله آمار ضرورت ترمیم و بازسازی مدارس بیشتر شود که این علاوه بر بار مالی ای که دارد مسئله فرهنگی است و باید به آن رسیدگی شود.
این مسئول در ادامه اذعان داشت: از نظر تربیتی بسیار اهمیت دارد که خیرین مدرسه ساز به دانش آموزان معرفی شوند، به این ترتیب علاوه بر تشویق این نیک اندیشان، ارتباط بهتری میان این افراد و مدارس برقرار می شود.
وی همچنین تاکید کرد: لازم است نگاهی که در جامعه به خیر و کار خیر وجود دارد را تغییر دهیم در این صورت هر فردی که مایل به انجام کار نیک است می تواند بدون محدودیت به این امر ارزشمند وارد شود، با این حال طی سال های اخیر مدارسی با همکاری اولیای مدارس ساخته شده که در آن افراد هر آنچه که در توانشان بوده را برای ساخت و نوسازی مدارس بکار گرفته اند.
مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه‌ساز منطقه ۶ تهران افزود: در این امر نیز اداره آموزش و پرورش نقش اصلی را دارد، در واقع این بخش می تواند با فرهنگ سازی کارخیر را در جامعه نهادینه کند. در این راستا می توان با بهره گیری از نظام آموزشی متفاوت و کارآمد تری به این هدف جامه ی عمل پوشاند.
 

فاطمه نبی پورمنتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
کدخبر:1583منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۶ هجدهم تيرلینک خبر: http://www.www.khayerinemadresesaz.ir/Pages/News-1583.aspx